Stay off the jetty!

Stay off the jetty

[dot_recommends]

Guest photoblogger Annicka Carlund writes:

“VARNING GÅ INTE PÅ BRYGGAN”. Bäst att lyda! Jag är rädd om kameran och vill inte ramla i. Bilden är tagen från Hönö Röd i bakgrunden ser man grannön Öckerö.

“WARNING STAY OFF THE JETTY.” Best to obey! I am afraid for the camera and don’t want to fall in. The picture is taken from Hönö Röd, in the background is Öckerö.
gbg365