Anita Hammarstedt

Anita Hammarstedt

[dot_recommends]

Today’s author is Anita Hammarstedt who is taking part in this year’s Gothenburg Book Fair to promote her book Fyra generationer kvinnor (Four Generations of Women), an account of the lives and fate of four generations of women in Anita’s own family over 150 years. This photo taken today in the morning sun at Korsvägen.

Dagens författare är Anita Hammarstedt som deltar i årets bokmässan i Göteborg för att marknadsföra sin bok Fyra generationer kvinnor, en historia om livet och öden i fyra generationer kvinnor i Anitas egen familj under 150 år. Detta foto tagit i dag i morgonsolen vid Korsvägen.

Support the campaign to publish My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg!
gbg365