Ann-Catrin Malmlöf

Ann-Catrin Malmlöf

[dot_recommends]

Today’s author is Ann-Catrin Malmlöf who is attending the Book Fair to promote her latest novel based on her own experiences as En kvinnlig konsult på upppdrag i Colombia (A Lady Consultant on Assignment in Columbia). Photo taken at the Rosenlund ferry stop.

Dagens författare är Ann-Catrin Malmlöf som deltar i bokmässan för att marknadsföra sin senaste roman baserad på hennes egna erfarenheter som En kvinnlig konsult på upppdrag i Colombia. Foto taget på Rosenlunds färjestopp.

Support the campaign to publish My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg!
gbg365