High pressure

High pressure

[dot_recommends]

Guest photoblogger Annicka Carlund writes:

Här är det en man som redan tagit upp båten. Nu skall det bort en massa alger som fastnat under botten. Tur att det finns högtryckspruta.

This man has already taken his boat out of the water. Now to clean off a mass of algae growing on the bottom. Good thing there are high pressure hoses.
gbg365