News

Guest Photoblogger Annicka Carlund

Annicka CarlundAfter two years I fear I may have got into a bit of a rut with GBG365. To ring the changes a little I am pleased to welcome my first guest photoblogger, Annicka Carlund. Annicka was one of my neighbours at Planket in August. Annika introduces herself like this:

Jag är hobbyfotograf och bor på Hönö. För det mesta finns någon kamera med när jag går utanför min dörr. Under några dagar skall ni få följa med mig och min kamera runt på Hönö.

I am a hobby photographer and I live on Hönö. I almost always have a camera with me when I step out my front door.For the next few days you will get to follow me and my camera around Hönö.

Annicka’s photos will appear for the next 10 days. I hope you enjoy visiting her island. In the meantime I will be away in visiting my island, England. Back on 21st September in time for the launch of the campaign to finance My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg.

John TheSupercargo

gbg365


Campaign update

På svenska!

I am now able to describe what My Gothenburg Days will look like in a little more detail.

#GBGDays
It will be a hardback book, landscape format (wider than tall) and 24.5 cm by 18 cm. It will have 180 pages and approximately 90 pictures. Most of the pictures will each be on its own page and the facing pages will be white with a short text in English and Swedish. At the back of the book will be a couple of pages listing the names of all the supporters and on the title page there will be space for up to 4 logos from commercial sponsors.

It will be an attractive book that you will want to own and display at home, but also a book you will want to give as a present.

I am aiming to print 2000 copies.

After much wrangling of the figures I’m also able to say something more concrete about the money I need to make the book possible. It will be SEK 177 000 160 000.
At current rates of exchange that is:
US$ 25 324 22 370
19 282 17 436
£ 15 253 13 724

There will be six levels of private sponsorship from SEK 200 (Supporter level) up to SEK 2500 3000 (Collector level) and a seventh level for Corporate sponsors – SEK 60000.

When the campaign starts towards the end of September, Sponsors – you – will have 45 days to choose the level of your commitment and pledge your money. You do this through PayPal with your PayPal account or with your regular Visa or Master card. The money you pledge will be taken from your account and held in an escrow account (a special third-party bank account) for the duration of the campaign.

When the campaign is over – after the 45 days – if I’ve reached my target the money will be released to me and I can get on with the business of getting the book printed. If, on the other hand the campaign doesn’t reach the target, your money will be returned to you (less a small bank charge) and you will not be out of pocket.

Of course, in that case the book won’t be printed.

Do visit (and perhaps “like”) My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg on Facebook.


In English!

Jag kan nu beskriva hur Dagar i mitt Göteborg kommer att se ut lite mer i detalj.

#GBGDays
Den blir en inbunden bok i liggande format (bredare än hög) och 24,5 cm x 18 cm. Den kommer att ha 180 sidor och cirka 90 bilder. De flesta av bilderna kommer att ligga på en egen sida, och motstående sidor blir vita med en kort text på engelska och svenska. I slutet av boken kommer det att finnas ett par sidor med en lista över alla er som har stöttat projektet, och på titelsidan kommer det att finnas plats för upp till 4 logotyper från kommersiella sponsorer.

Det kommer att bli en attraktiv bok som du kommer att vilja äga och visa hemma, men också en bok som du kommer att vilja ge bort som present.

Jag siktar på att trycka 2000 exemplar.

Efter att har brottats mycket med siffror kan jag också säga något mer konkret om de pengar jag behöver för att göra boken möjlig. Jag kommer att behöva SEK 177 000 160 000.

Med nuvarande växelkurser motsvara detta:
US$ 25 324 22 370
19 282 17 436
£ 15 253 13 724

Det kommer att finnas sex nivåer av privat sponsring från 200 kr (”Supporter”-nivå) på upp till 2500 3000 kr (”Collector”-nivå) och en sjunde nivå för ”Corporate” sponsorer – 60000 kr.

När kampanjen börjar i slutet av september kommer sponsorer att ha 45 dagar på sig att välja nivån på sitt engagemang och satsa pengarna. Sponsoren – du – gör detta genom PayPal med ditt PayPal-konto eller med ditt vanliga kreditkort (Visa eller Mastercard). De pengar du satsar kommer att dras från ditt konto och hålls på ett ”escrow” konto (ett speciellt tredjepartsbankkonto) under hela kampanjen.

När kampanjen är över – efter 45 dagar – och om jag har uppnått mitt mål, kommer pengarna att släppas till mig så att jag kan publicera boken. Om, å andra sidan, jag inte når mitt mål, får du dina pengar tillbacka och ingen kommer att har förlorat något på det (utom en liten växlingsavgift).

Naturligtvis, kommer boken inte att tryckas om jag inte når målet.

Do visit (and perhaps “like”) My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg on Facebook.

 

Updated 21 September 2014


Postponing GBGDays

#GBGDaysYesterday evening I took the decision to postpone launching the crowd funding campaign for My Gothenburg Days / Dagar i mitt Göteborg. I’m going to put off the launch until the week of the Gothenburg Book Fair (the last full week of September). This will mean the campaign will now run until the beginning of November.

I made this decision mainly because I realise I have been over-optimistic about the time it would take me to prepare the campaign, and I have not taken into account the time necessary to liase with FundedByMe, the crowd funding website I’m using.

On the positive side, the postponing the launch means I’ll be able to review the calculations I’ve made about the amount of money the campaign needs to attract. I’ll try to bring the target down in order to increase the chances that the campaign will succeed.

I’ll still be taking part in Planket on Saturday, but I’ll use the occasion to promote the GBG365 website and the My Gothenburg Days’ Facebook page.

På svenska!
I går kväll tog jag beslutet att skjuta upp starten av min crowd-funding-kampanjen för My Göteborg Days / Dagar i mitt Göteborg. Jag kommer att skjuta upp starten tills veckan för Göteborgs Bok- och Biblioteksmässan (det sista hela veckan i september). Detta kommer att innebära att kampanjen nu kommer att pågå fram till början av november.

Jag fattat detta beslut främst för att jag inser att jag har varit överoptimistiska om den tid det skulle ta mig att förbereda kampanjen, och jag har inte tagit hänsyn till den tid som krävs för att hålla kontakt med FundedByMe, crowd-funding-hemsidan som jag använder.

På den positiva sidan, innebär förseningen att jag kommer att kunna granska de beräkningar som jag har gjort om hur mycket pengar kampanjen behöver locka. Jag ska försöka få ner målet för att öka chanserna att kampanjen kommer att lyckas.

Jag kommer fortfarande att delta i Planket på lördag, men jag ska använda tillfället för att främja GBG365-webbplats och My Göteborg Days Facebook-sida.


« Newer EntriesOlder Entries »

Anything to say? :-)