Tora Greve

Tora Greve

[dot_recommends]

The last of my author portraits from this year’s Gothenburg Book Fair, this is Tora Greve with her latest science fiction novel Erövaren (The Conqueror) – the first in a projected series, The Sirius Chronicles. Tora is also a textile artist and the cover of her book shows a tapestry she made as an illustration. Photo taken in front of the Liseberg waterfall across the road from the Gothia Towers hotel.

Den sista av mina författarporträtt från årets bokmässan i Göteborg, det här är Tora Greve med sin senaste science fiction-roman Erövaren – den första i en tilltänkt serie, Siriuskrönikan. Tora är också en textilkonstnär och omslaget till hennes bok visar en väv hon gjorde. Foto tagen framför Lisebergsvattenfallet tvärs över gatan från Gothia Towers Hotel.

Support the campaign to publish My Gothenburg Days/Dagar i mitt Göteborg!
gbg365